PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie internetowym w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez Konsumenta zrealizowanego zamówienia (wydania produktu). Jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować Sprzedawcę (podając imię, nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne numer telefonu i adres e- mail) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy składając jednoznaczne oświadczenie na piśmie. Pismo należy wysłać pocztą lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@kosmetologonline.pl.

4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (produktów), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwszej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie. Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie

6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy (produktów) lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7 Jeżeli Konsument otrzymał rzecz (produkt) w związku z umową sprzedaży jest zobowiązany odesłać go niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia , w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli Konsument odeśle rzecz (produkt) przed upływem terminu 14 dni.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (produktu).

9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy (produktu) wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi jeżeli (rzecz) Produkt jest dostarczony w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Zarejestruj nowe konto